Geddesats i Stege nor

En af mine faste gaster Per Olsen havde længe snakket om gedder i Stege Nor. Han har tidligere været afsted et par gange og fanget mange gedder på hver tur. Han havde et par efterretninger fra Stege Nor indefor det sidste stykke tid og nuhavde han planlagt at tage derned med nogle af sine venner. De havde plads til en mere på de 3 både de skulle afsted. SåPer ringede og spurgte om jeg skulle med. Per ville garantere omkring 20 gedder fordelt på de 3 både.
Jeg har aldrig fanget en gedde og har egentlig heller aldrig haft gedden på min liste over fisk jeg gerne ville fange. Menefter at have set næsten alle fiskefilm på youtube mindst 2 gange, var jeg begyndt at se nogle klip omkring geddefiskeriog det så faktisk spændende ud. Så jeg takkede ja. Altid fedt med en ny art på listen.

Jeg havde ikke meget geddegrej, men alle grejkasser blev gennemgået og jeg fandt alligevel et udvalg af blink, wobler osvsom kunne bruges.
1

Vi skulle have en af bådene med fra Ørslev af, så afsted det gik lørdag morgen kl. 06 mod sydhavsøerne. Vi fik hægtetbåden på og fik endnu en mand i bilen. Planen var så at vi skulle mødes med de andre ved Stege Nor og sætte bådene ivandet sammen. Det lykkedes og 3 både var klar.

En anden der satte i samtidig var selveste Søren Vesth med en miniudgave
af Seafox’en 🙂 Søren kunne fortælle at de havde taget mange, helt op til 30 stk, når de var dernede. Så forventningernevar store og nu virkede Pers garanti om 20 fisk ikke så vanvittig mere.

Vejret var perfekt. Ingen vind og solen var så småt begyndt at kigge frem. Temperaturen sagde omkring 4 grader.Per og jeg fik lov til at låne båden vi havde på slæb og så hoppede 3 mand i en lidt større styrepultsbåd og de sidste 2 iendnu en jolle.

Vi startede med at smide et par stænger ud med woblere og dørge til højre udfra havnen.
7

Vi kunne jo holde et øje med hvormesteren sejlede hen når han kom ud. Der gik ikke længe så kom mini-Garmin sejlende ud og tog faktisk samme vej som os. Destoppede et stykke nede og begyndte at kastefiske langs sivene. Vi dørgede lidt rundt i nærheden. Der skete ikke andet endat vi fik møg på krogede konstant. Der var under 1 meter mange af de steder vi sejlede.

En af de andre både meldte om en Gedde i båden. omkring 4kg.
5

Vi blev enige om at hive op og sejle til den modsatte ende af Noret hvor de andre lå.

Da vi var næsten derovre blev stængerne sat igen og vi dørgede videre. I denne ende af Noret var der lidt dybere, så nu kunne vi fiske lidt længere tid før vi skulle tjekke for møg.
10

På et tidspunkt kom en af de andre både hen for lige at holde pause og snakke lidt. Vi drev lidt rundt imens. 10 minutter senere var vi igen i fuld gang med fiskeriet. I båden hvor de tidligere havde taget en Gedde havde de igen taget en fisk.Denne gang var det dog en undermåler.
De 3 både blev nu samlet på midten af søen og et anker blev droppet. Engangsgrillen blev tændt og efter lidt snak blev der grillet pølser og brød. Fandme hyggeligt 🙂

Per havde dog travlt….han manglede stadig minimum 7 fisk til vores båd. Afsted det gik, men igen møg på krogene. Der blev skiftet fra wobler til geddeblink. Fra geddeblink til Toby kobber. Toby til spinner, spinner til Reel Eel, Reel Eeltil Nils Master, Nils til 4play tilbage til wobler, anden wobler, anden farve, gul grøn pletter hvid……til sidst var vi ret opgivende. Ikke et eneste hug på 7 timer.

Til sidste sejlede vi helt ind til sivene og drev langsomt langs disse. Jeg
kastede langs sivene og Per surmulede i stævnen. Det skete der heller ikke en skid ved.

Vi dørgede mod havnen og slæbestedet mens solen langsomt begyndte at gå ned.

Dybt skuffet over ikke at have fanget en eneste fisk, fik vi båden på traileren. Et par kystfiskere kom og spurgte tilfangsten. De fortalte at Søren Vesth havde taget 3 gedder. De andre både havde intet taget og fra kysten havde de hellerikke fanget noget. Det var en ringe trøst, men trods alt en trøst.

Jeg ved ikke om geddefiskeriet skal gentages på et tidspunkt, men nu kom den jo ikke på listen, så mon ikke. I båden hvor de fiskede 3 og havde haft 2 fisk ombord, mistede de faktisk også en pæn fisk ved bådsiden. De gjorde ikkenoget anderledes end os efter hvad vi kunne forstå på snakken. Så det har bare været en dårlig dag generelt og så var denok bare heldige 😉

Sidder du med en masse fif til hvordan vi skulle have fanget gedder den dag, så sig endelig til.

Grejet hænger til skamme….
12

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.