Trafiksepareringen ved Storebælt

I forbindelse med vores natture ved Storebæltsbroen for nylig, har der været lidt snak om lovligheden af at krydse separeringen ved højbroen.
Jeg har undersøgt sagen lidt nøjere og her er resultatet med en “godkendelse” af forståelsen af reglerne, fra VTS Chef Jørgen Brandt.

Opsummering:
Ved Østbroen(Højbroen) er det forbudt at fiske i trafikseparingszonen (kan se nedenfor på tegningen). Skibe under 20 meter skal helst sejle under broen andre steder end i trafiksepareringen, men det er IKKE ulovligt at krydse eller følge trafiksepareringen.
Oestbroen

Ved Vestbroen(Lavbroen) er det forbudt at fiske i de afmærkede anduvningssejlløb og det er FORBUDT at krydse anduvningssejlløbene indenfor 500 meter nord og syd for broen. Se tegning nedenfor.
Vestbroen

Udpluk af regelsættet:
For Østbroen altså Højbroen med Pylonerne gælder det:
Sejladsregler og forbud i Østerrenden
§ 10. Sejlads under Østbroen er kun tilladt for
skibe med en højde over vandoverfladen, som er
mindre end 65,0 meter.
Stk. 2. Skibe med en største længde overalt på
20 meter og derover skal bruge trafikruterne i
trafiksepareringen mellem Korsør og Sprogø.
Stk. 3. Skibe med en største længde overalt på
ikke over 20 meter samt sejlskibe skal så vidt
muligt undgå sejlads i trafiksepareringens trafikruter
mellem Østbroens to brotårne og i stedet
benytte broens øvrige gennemsejlingsfag.
Stk. 4. Fiskeri er forbudt i den nordgående og
sydgående trafikrute i trafiksepareringen mellem
Korsør og Sprogø jf. bilag 3.

For Vestbroen, altså Lavbroen mod Fyn gælder det:

Sejladsregler og forbud i Vesterrenden
§ 12. Sejlads under Vestbroen er kun tilladt for
skibe med en dødvægtstonnage under 1000 tons
samt skibe med en højde over vandoverfladen,
som er mindre end 18,0 meter.
Stk. 2. Alle skibe med en bruttotonnage på 50
og derover, der ønsker at sejle under Vestbroen,
skal benytte de to afmærkede gennemsejlingsfag.

Stk. 3. For alle skibe gælder, at nordgående
skibe skal benytte det østlige gennemsejlingsfag,
og sydgående skibe skal benytte det vestlige
gennemsejlingsfag, jf. bilag 5.
Stk. 4. Ankring og fiskeri er forbudt i de afmærkede
anduvningssejlløb gennem Vestbroen
samt over en strækning på 500 meter i disse sejlløbs
forlængelse på den anden side af broen jf.
bilag 5.
Stk. 5. Inden for en afstand af 500 meter fra
Vestbroen er sejlads på tværs af farvandet ud for
gennemsejlingsfagene forbudt, jf. bilag 5.

Link til hele regelsættes:
http://forsvaret.dk/VTSSTB/Regler/Bekendtg%C3%B8relse%20om%20VTS%20omr%C3%A5det%20i%20Storeb%C3%A6lt/Pages/default.aspx

Mail fra Jørgen Brandt, Chef ved VTS:
Hej Kristian,

Det ser korrekt ud.

Med venlig hilsen,

Jørgen Brandt
Chef Storebælt VTS
Sylowsvej 8
4220 Korsør
Denmark

Tlf +45 58 37 68 68
Homepage : www.beltrep.org
E-mail: beltrep@sok.dk

Direkte +45 58 30 87 01
Direkte e-mail: boss@mil.dk

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.